u bent hier: De club - werking

WERKING VAN DE STRAFFE BOOG

Waar het boogschieten voor blinden en slechtzienden aanvankelijk ontstaan is in het lessenpakket van Sint-Rafaël en binnen de muren ervan, is de Straffe Boog intussen buiten die uren en muren ook actief.

Verklaring hiervoor is het besef

  • dat de heilzame resultaten van het boogschieten via de beperkte uren van het schoolpakket niet konden worden gerealiseerd;
  • dat boogschieten ook toegankelijk moest zijn voor blinden en slechtzienden die niet langer aan Sint-Rafaël studeren.

Zo ontstond in maart 2001 de schuttersvereniging voor visueel gehandicapten de "Straffe Boog". De toegang voor externen werd geconcretiseerd in januari 2002 toen besloten werd op dinsdagavond op vrijwillige basis geïnteresseerden de kans te bieden te komen oefenen in Sint-Rafaël. Momenteel zijn het quasi uitsluitend cursisten die van die extra tijd gebruik maken om te komen oefenen, maar externen zijn even welkom.

Dat de Straffe Boog niet louter binnen Sint-Rafaël blijft heeft te maken met het fenomeen "afstand". Dat probleem werd pijnlijk aangetoond tijdens ons eerste toernooi in Zandhoven. Een toernooi wordt normaal op 18 of 30 m geschoten. Op de zolder van Sint-Rafaël is slechts mogelijkheid op 9 of 14 m te schieten. Zo groeide bij J. Beernaert de idee een partnerschap aan te gaan met D3-Handboogtrainers. D3 hebben als doel het boogschieten te beoefenen als volledige sport, in een omgeving die aan het beleven ervan geen afbreuk doet. Het voorstel van J. Beernaert tot samenwerking werd door T. Faict en P. Remaut en de andere leden enthousiast onthaald.. Zo kan de "Straffe Boog" op een grotere afstand schieten en krijgen de blinde en slechtziende schutters de kans hun sociale kring uit te breiden.

Sinds januari 2002 wordt nu elke dinsdagavond geoefend vanaf 20 u. in de Lagere Afdeling van de Spiegelrei.

Hier vindt dus de samensmelting plaats tussen blinde, slechtziende en gewone boogschutters. Hierbij krijgen blinden en slechtzienden de steun van de andere leden hetzij als begeleider, hetzij als schotwaarnemer. Een mooi voorbeeld van sociale integratie.

Hoe wordt u nu concreet lid van de Straffe Boog?
Ofwel volgt u cursussen aan Sint-Rafaël, Maagdenstraat 14 te Gent en kunt u binnen het lessenpakket "boogschieten" aanvragen.
Ofwel komt u op een dinsdagavond in het Sint-Leocollege, Potterierei 11, te Brugge eens langs, rond 17.30 u. Zo kunt u dan éénmaal gratis het boogschieten eens uittesten. Een lidmaatschap kost op jaarbasis 45 euro, met een inleg per avond van 1 euro. In dat lidgeld is verzekering bij de Vlaamse Liga voor Gehandicaptensport inbegrepen. De Straffe Boog staat open voor elke blinde en slechtziende die geïnteresseerd is in boogschieten.