Op dinsdag 21 december 2021 vond na een jaar onderbreking door de gekende reden, onze jaarlijkse kerstschieting plaats. Hieronder het verslag van Christof.

We waanden ons weer in het verleden op de koude zolders van Sint-Rafaëlinstituut en Sint-Leocollege. Bij aankomst bleek immers dat de verwarming het niet deed. Alles werd geprobeerd om de zaak aan de praat te krijgen maar uiteindelijk zou dit niet lukken. Het was dus niet al te warm. Maar we maakten er het beste van. We hadden al voor koudere temperaturen gestaan.

Eerst moest er uiteraard geschoten worden. Concept: 5 inschietpijlen op diverse schijven naargelang van het niveau van de schutter, gevolgd door 20 pijlen als wedstrijd. Daarna mocht men verder schieten maar zodra men een pijl buiten het blazoen schoot, was het afgelopen. Men moest dus zo lang mogelijk raak schieten. Dit zijn de resultaten van de schieting: het cijfer verwijst naar het aantal pijlen dat binnen de cirkel geschoten werd.

 Scores: 
 Johan Vandensteen      18
 Patrick    8
 Dirk Brewaeys   6
 Emi-Ly   7
 Dieter    20
 Dirk Vandingenen    11
 Kathleen    20
 Ruben    17
 Erik    17
 Simonne    14


Bleek dat er een ex aequo was tusssen Kathleen en Dieter, dus volgde een afkamping en die werd gewonnen door Dieter. Dieter was in de wolken !

Afkamping tussen Kathleen en DieterNa het schieten was het tijd om de innerlijke mens te versterken. Er stond Thaïs op het menu, klaargemaakt en geleverd door het restaurant Wiphada. De keuze was tussen varken en kip aangevuld met rijst. Zoals was te verwachten, was alles heel snel naar binnen gewerkt, wat wilde zeggen dat het waarschijnlijk zeer goed in de smaak viel. Als afsluiter werd er nog een dessert voorgeschoteld gemaakt door Martine.

Tijdens het eten deed Jan ook een kort mondeling verslag van wat er in de toekomst van de Straffe Boog nog te beleven viel.

Vanaf dit moment kan men ook op een facebookpagina van de Straffe Boog terecht. Via die weg wil men onze vereniging ook meer bekendheid geven maar ook uitstraling naar buiten toe. Voor alle duidelijkheid iedereen kan die pagina raadplegen. Kathleen en Ruben zullen zich over deze facebookpagina ontfermen.

Voorts werd ook het één en ander bekendgemaakt over de trip naar Parijs.

Zoals dat ieder jaar gebruikelijk is, werden de spotters en alle begeleiders in de bloemetjes gezet voor hun inzet. Een welgemeende dank aan allen die ons helpen dit mogelijk te maken. Zonder deze mensen zou dat allemaal niet mogelijk zijn.

Omwille van het feit dat de zaal om 23 uur moest worden ontruimd, is het niet laat geworden. Reden hiervoor lijkt mij nogal duidelijk. Maar ook de koude maakte ons duidelijk dat we beter warmere oorden konden gaan opzoeken.

Om iets over 23 u. zijn we huiswaarts gekeerd en zat het eerste deel van het seizoen erop. Hoe het verder gaat zal vooral afhangen van hoe de situatie rond covid zich verder zal ontwikkelen. Laat ons hopen dat we kunnen verder trainen. Tijd brengt raad.

En zo ben ik aan het einde van dit verslag gekomen, het eerste verslag na een lange tijd. Laten we ervan uitgaan dat er nog vele mogen volgen.
Tot de volgende keer,

Groeten,
Christof

Sponsors

Locatie

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op: als u onze cookies weigert zijn mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar.