Logo van Straffe Boog: een gespannen boog met een oog waardoor de pijl loopt. Erin de woorden 'straffe boog'.De Straffe Boog is ontstaan op Sint-Rafaël te Brugge. Dit instituut is een herscholingscentrum waar volwassen blinden en slechtzienden de kans krijgen via een kantooropleiding of een opleiding tot vlechter weer werk te vinden en zich beter in de maatschappij te integreren. In de opleiding ligt de klemtoon enerzijds op informatica, talen en telefonie en anderzijds op het herstellen van stoelen via riet- en biesvlechtwerk. Stilaan groeit bij sommigen echter ook de behoefte aan niet-rechtstreeks jobgerichte vakken: het besef is gekomen dat slechts een beperkt aantal cursisten effectief werk vindt. Bovendien blijken toch heel wat cursisten met een zee van vrije tijd te zitten die slechts weinigen nuttig weten in te vullen. Daarenboven blijkt er bij de cursisten een grote nood te bestaan tijdens de drukke, belastende lesuren toch ook iets ontspannends te doen.

Vanuit die vaststelling en vanuit de persoonlijke belangstelling voor het boogschieten is bij Jan Beernaert het besef gegroeid te proberen via boogschieten de blinde en slechtziende cursisten een nuttige aanvulling te bieden. Die gedachte moest nog wel geconcretiseerd worden. Directe aanzet kwam er via een artikel in de krant De Standaard van 11 december 1994. Hierin werd aangetoond hoe blinden via een electronisch systeem kunnen boogschieten. Initiator was Herman Bellemans, in die tijd werkzaam in het Ganspoelinstituut. Zo begon de gedachte te groeien: "Zou er in Sint-Rafaël ook de mogelijkheid zijn om met boogschieten te beginnen." Die idee vergde echter nog enige kiemtijd: in die periode werd druk overleg gepleegd met Engelse blinde boogschutters (Saint-Dunstans) en ervaren boogschutters als T. Faict en P. Remaut.

Dankzij hun advies en hulp werd wat op het eerste gezicht onrealistisch leek een realiteit. Intussen is gebleken dat boogschieten voor blinden en slechtzienden een prachtige, boeiende en veelomvattende sport is. De interesse neemt dan ook gestaag toe: waar in september 1999 begonnen werd met 6 cursisten, is het aantal intussen gegroeid naar 18.

Begin 2003 heeft de Straffe Boog het statuut van een v.z.w. aangenomen. Bedoeling hiervan is de vereniging een officieel statuut te geven. Zo moet het makkelijker zijn steun te krijgen van sponsors. Want ook hier geldt: geen sponsoring, geen Straffe Boog... De deelname aan een Engels toernooi bijv. kost aan verplaatsingskosten alleen al zo'n 1600 euro.

Sponsors

Locatie

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op: als u onze cookies weigert zijn mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar.