Waar het boogschieten voor blinden en slechtzienden aanvankelijk ontstaan is in het lessenpakket van Sint-Rafaël en binnen de muren ervan, is de Straffe Boog intussen buiten die uren en muren ook actief. Verklaring hiervoor is het besef dat de heilzame resultaten van het boogschieten via de beperkte uren van het schoolpakket niet konden worden gerealiseerd en  dat boogschieten ook toegankelijk moest zijn voor blinden en slechtzienden die niet langer aan Sint-Rafaël studeren.

Zo ontstond in maart 2001 de schuttersvereniging voor visueel gehandicapten de "Straffe Boog". De toegang voor externen werd geconcretiseerd in januari 2002 toen besloten werd op dinsdagavond op vrijwillige basis geïnteresseerden de kans te bieden te komen oefenen in Sint-Rafaël. Momenteel zijn het quasi uitsluitend cursisten die van die extra tijd gebruik maken om te komen oefenen, maar externen zijn even welkom.

Dat de Straffe Boog niet louter binnen Sint-Rafaël blijft heeft te maken met het fenomeen "afstand". Dat probleem werd pijnlijk aangetoond tijdens ons eerste toernooi in Zandhoven. Een toernooi wordt normaal op 18 of 30 m geschoten. Op de zolder van Sint-Rafaël is slechts mogelijkheid op 9 of 14 m te schieten. Zo groeide bij J. Beernaert de idee een partnerschap aan te gaan met D3-Handboogtrainers. D3 hebben als doel het boogschieten te beoefenen als volledige sport, in een omgeving die aan het beleven ervan geen afbreuk doet. Het voorstel van J. Beernaert tot samenwerking werd door T. Faict en P. Remaut en de andere leden enthousiast onthaald.. Zo kan de "Straffe Boog" op een grotere afstand schieten en krijgen de blinde en slechtziende schutters de kans hun sociale kring uit te breiden.

Hier vindt dus de samensmelting plaats tussen blinde, slechtziende en gewone boogschutters. Hierbij krijgen blinden en slechtzienden de steun van de andere leden hetzij als begeleider, hetzij als schotwaarnemer. Een mooi voorbeeld van sociale integratie.

Sinds 2016 wordt er elke dinsdag getraind op het terrein van de Philharmonie (Assebroek).

Hoe wordt u nu concreet lid van de Straffe Boog?

U komt op dinsdagavond tussen 17u en 20u naar de Philharmonie, Baron Ruzettelaan 58, 8310 Assebroek. Daar kunt u kennis maken met de schutters en begeleiders.

De Straffe Boog staat open voor elke blinde en slechtziende die geïnteresseerd is in boogschieten.

Sponsors

Locatie

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op: als u onze cookies weigert zijn mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar.